<div align="center"><h1>Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach</h1><br><h3>Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.spmarcinkowice.chelmiec.pl/index.html">http://www.spmarcinkowice.chelmiec.pl/index.html</a></div>